• ΣΑΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΣΑΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

INFO

  Συγγραφέας: ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
  Εκδότης / Εταιρία: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
  Έτος Έκδοσης: 2023
  Μήνας Έκδοσης: 2
  Σελίδες: 672
  Σχήμα: 14Χ21
  Περίληψη / Περιγραφή: Τώρα τό ?χεις καταλάβει: μόνο ?ν κάνεις τή ζωή σου μυθιστόρημα κοιτάζοντας τόν ?λλον σάν νά ?τανε ? ?αυτός σου καί τόν ?αυτό σου σάν νά ?ταν ?λλος, ?νακαλύπτεις τή σκληρή ?λήθεια τ?ς ζω?ς σου. Ναί, ε?ναι παράξενο, μά τώρα πιά τό ξέρεις: μόνο ?ν δε?ς τή ζωή σάν μυθιστόρημα, ?γγίζεις τόν κρυφό πυρήνα τ?ς ζω?ς. Νά τί ?ποκαλύπτει, ?σο γράφεται, το?το τό βιβλίο στόν συγγραφέα του. ?να πρωτότυπο βιβλίο, γιατί, ?ν? ξεκινάει ?ς α?τοβιογραφία, μεταμορφώνεται ?ξαρχ?ς σέ μυθιστόρημα, καθώς ? ?φηγητής σχηματίζει μέ τόν πρόωρα χαμένο ?δερφό του ?να διπλό μυθικό σ?μα – τό Δίκωλον. ?τσι, ? ?φήγηση καταδύεται στή συλλογική μνήμη μι?ς ο?κογένειας καί μι?ς χώρας, χτίζοντας τό βιβλίο πάνω σ’ ?να θεμελιακό θέμα –τό ?διο καί τό ?λλο– σέ ?ναρίθμητες παραλλαγές: ζωή καί θάνατος, νεκρός καί ζωντανός, ?γώ καί ο ?λλος, μέσα καί ?ξω, σπίτι καί πόλη, ο?κογένεια καί κόσμος, ?δ? καί ?κε?, παρόν καί παρελθόν, μύθος καί ?στορία. ?μβληματικό παράδειγμα: ? ?λλάδα καί ? Ε?ρώπη, ?δωμένες στήν ?ναγκαία ?σο καί αντιφατική τους σχέση, μέσ? ?πό τήν ?ποία ? ?ναγνώστης θά ?ναγνωρίσει βασικές ?ψεις τ?ς ?στορίας το? ε?κοστο? α?ώνα, ?λλά καί τόν μύθο τους, ?πως τόν βιώνουν ο? ?ρωες. Καί, στό βάθος τ?ς ε?κόνας, τά μεγάλα ?παρξιακά- ?ντολογικά ?ρωτήματα πού μ?ς βασανίζουν ?λους – ?ρωες, συγγραφέα και ?ναγνώστη: Ποιός ε?μαι; Ποιό ε?ναι τό σύμπαν μέσα στό ?πο?ο ?ναδύθηκα; Καί π?ς μπορ? νά μοιραστ? μέ τόν ?λλον ?νθρωπο τό σύμπαν πού κρύβω μέσα μου; Δέν ε?ναι τυχα?ο ?τι τό βιβλίο, πού ?ρχίζει μέ τήν τραγική ?πουσία-παρουσία ?νός νεκρο?, τελειώνει μέ τή γέννηση το? ?ρωτα – ?ρα μέ τήν κατάφαση στή ζωή. «?να μνημει?δες καί ?κπληκτικό βιβλίο. [...] Σέ κάνει νά σκέφτεσαι τόν Προύστ, τόν Τζόυς [καί] ?λλες προστατευτικές σκιές, τόν Σαίξπηρ, τόν Καλντερόν. [...] Α?τό δείχνει πόσο ε?ρωπαϊκό ε?ναι το?το τό μυθιστόρημα». Sebastien Lapaque, Le Figaro litteraire «?ς συλλογιστο?με το?το τό μυθιστόρημα τή στιγμή πού ο? δυτικές κοινωνίες γνωρίζουν μιά κατάρρευση τ?ν συλλογικ?ν θεσμ?ν τους». Christophe Premat, Sens public, International Web Journal
  ISBN 13 ψηφία: 9786180704006
  Βάρος: 0.85
  ISBN: 6180704006
 • - Κωδικός Προϊόντος: 978618070400
 • Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο

22,20€ 19,98€
Χωρίς ΦΠΑ: 18,85€
Ποσότ.
Τώρα τό ?χεις καταλάβει: μόνο ?ν κάνεις τή ζωή σου μυθιστόρημα κοιτάζοντας τόν ?λλον σάν νά ?τανε ? ?αυτός σου καί τόν ?αυτό σου σάν νά ?ταν ?λλος, ?νακαλύπτεις τή σκληρή ?λήθεια τ?ς ζω?ς σου. Ναί, ε?ναι παράξενο, μά τώρα πιά τό ξέρεις: μόνο ?ν δε?ς τή ζωή σάν μυθιστόρημα, ?γγίζεις τόν κρυφό πυρήνα τ?ς ζω?ς. Νά τί ?ποκαλύπτει, ?σο γράφεται, το?το τό βιβλίο στόν συγγραφέα του. ?να πρωτότυπο βιβλίο, γιατί, ?ν? ξεκινάει ?ς α?τοβιογραφία, μεταμορφώνεται ?ξαρχ?ς σέ μυθιστόρημα, καθώς ? ?φηγητής σχηματίζει μέ τόν πρόωρα χαμένο ?δερφό του ?να διπλό μυθικό σ?μα – τό Δίκωλον. ?τσι, ? ?φήγηση καταδύεται στή συλλογική μνήμη μι?ς ο?κογένειας καί μι?ς χώρας, χτίζοντας τό βιβλίο πάνω σ’ ?να θεμελιακό θέμα –τό ?διο καί τό ?λλο– σέ ?ναρίθμητες παραλλαγές: ζωή καί θάνατος, νεκρός καί ζωντανός, ?γώ καί ο ?λλος, μέσα καί ?ξω, σπίτι καί πόλη, ο?κογένεια καί κόσμος, ?δ? καί ?κε?, παρόν καί παρελθόν, μύθος καί ?στορία. ?μβληματικό παράδειγμα: ? ?λλάδα καί ? Ε?ρώπη, ?δωμένες στήν ?ναγκαία ?σο καί αντιφατική τους σχέση, μέσ? ?πό τήν ?ποία ? ?ναγνώστης θά ?ναγνωρίσει βασικές ?ψεις τ?ς ?στορίας το? ε?κοστο? α?ώνα, ?λλά καί τόν μύθο τους, ?πως τόν βιώνουν ο? ?ρωες. Καί, στό βάθος τ?ς ε?κόνας, τά μεγάλα ?παρξιακά- ?ντολογικά ?ρωτήματα πού μ?ς βασανίζουν ?λους – ?ρωες, συγγραφέα και ?ναγνώστη: Ποιός ε?μαι; Ποιό ε?ναι τό σύμπαν μέσα στό ?πο?ο ?ναδύθηκα; Καί π?ς μπορ? νά μοιραστ? μέ τόν ?λλον ?νθρωπο τό σύμπαν πού κρύβω μέσα μου; Δέν ε?ναι τυχα?ο ?τι τό βιβλίο, πού ?ρχίζει μέ τήν τραγική ?πουσία-παρουσία ?νός νεκρο?, τελειώνει μέ τή γέννηση το? ?ρωτα – ?ρα μέ τήν κατάφαση στή ζωή. «?να μνημει?δες καί ?κπληκτικό βιβλίο. [...] Σέ κάνει νά σκέφτεσαι τόν Προύστ, τόν Τζόυς [καί] ?λλες προστατευτικές σκιές, τόν Σαίξπηρ, τόν Καλντερόν. [...] Α?τό δείχνει πόσο ε?ρωπαϊκό ε?ναι το?το τό μυθιστόρημα». Sebastien Lapaque, Le Figaro litteraire «?ς συλλογιστο?με το?το τό μυθιστόρημα τή στιγμή πού ο? δυτικές κοινωνίες γνωρίζουν μιά κατάρρευση τ?ν συλλογικ?ν θεσμ?ν τους». Christophe Premat, Sens public, International Web Journal

Αξιολογήσεις (0)

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε